تعاریف و اصطلاحات

عسل چینی نداریم

خبرنگاران: رئیس اتحادیه زنبورداران اردبیل گفت: در بازار ایران عسل چینی وجود ندارد چراکه صحت ندارد از کشور چین عسل هایی وارد ایران شده و دوباره بسته بندی می شوند.

3 بهمن 1398

ریشه فقر مهارت فارغ التحصیلاننظام آموزشیاست

علیرضا حاتم زاده در تبادل نظر با خبرنگاران، با اشاره به نقش مهارت در اشتغال به کار جوانان گفت: در جامعه معمولاً از تعاریف بین المللی فرد شاغل اقتباس می نمایند و روی یکی از مباحث آن بحث می نمایند؛ اینکه آیا اگر فردی یک ساعت در هفته کار نموده باشد شاغل محسوب...

8 دی 1398

اسمالینگ: دلم برای منچستریونایتد تنگ شده اما از وضعیتم در رم راضی هستم

مدافع انگلیسی تیم فوتبال رم می گوید دلتنگ روزهای بازی در منچستریونایتد است، هر چند از وضعیت فعلی اش در سری A هم رضایت دارد.

3 آذر 1398

شماره سوم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد

مدیر مسؤول نشریه تأملات مرکز رشد و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ضمن خبر دادن از انتشار شماره سوم نشریه تأملات، به تبیین ارزش ها و اهداف مورد توجه در تهیه و تنظیم این نشریه پرداخت.

10 شهریور 1398