والیبال

شکست کوبا در وارنا ، والیبال ایران جز بردن چیزی بلد نیست

والیبال ایران سومین پیروزی اش را جشن گرفت. به کنایه و با خشنودی باید نوشت این تیم جز بردن چیزی بلد نیست.

15 دی 1397