خبرنگاران پیشرفت 75 درصدی اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی قزوین

به گزارش شارژ 10، قزوین - خبرنگاران - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: مرحله اول طرح حدنگاری یا کاداستر اراضی کشاورزی استان در سطح 180 هزار هکتار در دست اجرا بوده و دارای 75 درصد پیشرفت است.

خبرنگاران پیشرفت 75 درصدی اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی قزوین

اراضی کشاورزی امنیت غذایی جامعه را تامین می کنند و بخش زیادی از فعالیت های تولیدی و اشتغال به آنها بازمی شود بنابراین تغییر کاربری های غیرمجاز را می توان تهدیدی برای امنیت غذایی جامعه و همچنین اشتغال و تولید دانست.

زمین های کشاورزی در سال های اخیر به دلایل مختلف مورد تهدید قرار گرفته اند که این مساله اهمیت موضوع صیانت و حفاظت از آنها را از سوی وزارت جهاد کشاورزی و در راس آن سازمان مدیریت امور اراضی دوچندان کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (خبرنگاران) برای اطلاع از آخرین فعالیت های اجرا شده برای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی قزوین با پرویز عبدی مدیر امور اراضی این استان به گفت و گو نشست که ماحصل آن در ادامه آمده است.

خبرنگاران: مهم ترین ماموریت و وظایف سازمان مدیریت امور اراضی چیست؟

این دستگاه در استان ها از حیث فنی زیرمجموعه سازمان مدیریت امور اراضی کشور بوده و از لحاظ اداری نیز زیرمجموعه سازمان های جهاد کشاورزی است.

سازمان مدیریت امور اراضی متولی زمین های کشاورزی است که خارج از محدوده شهرها قرار گرفته است و وظیفه و ماموریت اصلی آن حفاظت از اراضی کشاورزی در برابر تغییر کاربری های غیرمجاز و همچنین واگذاری زمین برای اجرای طرح های کشاورزی و تولیدی به متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی است.

اجرای حدنگاری یا کاداستر اراضی کشاورزی از طریق ثبت شرایط زمین ها با دوربین های پیشرفته هوایی و رفع تداخلات اراضی از دیگر ماموریت های مهم ما در سازمان مدیریت امور اراضی به شمار می رود.

خبرنگاران: آخرین شرایط اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر در اراضی کشاورزی قزوین را تشریح کنید.

یکی از اهداف و برنامه های مهم ما در سازمان مدیریت امور اراضی اجرای طرح حدنگاری یا کاداستر است؛ در این طرح اراضی کشاورزی نقشه برداری هوایی شده و مشخصات ثبتی، کاربری و شرایط بهره برداری و مختصات جغرافیایی اراضی در این طرح مشخص می شود.

یکی از محسنات اجرای این طرح رفع تداخلات اراضی میان مردم با یکدیگر و همچنین مردم با دولت، پیشگیری از صدور اسناد معارض و تثبیت مالکیت اراضی است.

طرح کاداستر که مدیریت بهتر اراضی کشاورزی کمک می کند به دنبال اصلاح قانون حدنگاری در سال 93 در دستور کار قرار گرفت.

اجرای این طرح دارای چند مرحله است و در نهایت به صدور سند برای مالکین ختم می شود و تا به امروز برای بیش از 110 هزار کشاورز سند صادر شده است.

این طرح در استان قزوین به 20 فاز تقسیم بندی شده که اجرای 6 فاز آن در دستور کار و اجرا قرار گرفته است که معادل 180 هزار هکتار بوده و انجام آن در مجموع دارای 75 درصد پیشرفت فیزیکی است.

همچنین تا به امروز طرح کاداستر در 500 مورد از اراضی ملی استان قزوین که از طریق منابع طبیعی به مردم واگذار شده به میزان 6 هزار هکتار اجرا شده است.

اگر شاهد همکاری کشاورزان باشیم به نظر می رسد در صورت تامین اعتبارات لازم بتوان کل اجرای پروژه کاداستر اراضی کشاورزی استان قزوین را طی 2 سال به خاتمه رساند.

خبرنگاران: اقدامات اجرا شده در مدیریت امور اراضی قزوین در قالب پیشبرد اصلاحات ارضی چه بوده است؟

در قالب شورای اصلاحات ارضی و حل مسایل و مسائل زارعین قزوینی، سال جاری 43 پرونده منجر به صدور رای شده و در مجموع از سال 90 به این سو شاهد رسیدگی به حدود 700 پرونده و صدور رای در این خصوص در استان قزوین بوده ایم.

خبرنگاران: در سال جاری چه میزان اراضی کشاورزی قزوین برای اجرای طرح های تولیدی و عمومی واگذار شده است؟

هرساله با توجه به نیازهای سرمایه گذاران به زمین برای فعالیت و پرداختن به تولید مقداری از زمین های کشاورزی که معمولا اراضی کشاورزی درجه یک شامل آنها نیستند واگذار شده و به شکل قانونی تغییر کاربری پیدا می کنند.

سال جاری در قالب اجرای تبصره ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 33 مورد واگذاری به میزان هشت هکتار و همچنین در قالب اجرای تبصره چهار این قانون 71 مورد به میزان 68 هکتار واگذاری اراضی کشاورزی داشته ایم.

اراضی واگذار شده در قالب تبصره ماده یک شامل طرح های صنعتی، اتافک های نگهبانی و کارگری اراضی و طرح های مربوط به تبصره چهار نیز به طرح هایی مانند گلخانه، استخرهای ذخیره آب و فعالیت های دامپروری اختصاص دارد.

خبرنگاران: بخش مهمی از انرژی سازمان مدیریت امور اراضی به مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز بازمی شود، سال جاری در این خصوص چه فعالیت هایی داشته اید؟

از ابتدای سال جاری تا به امروز در قالب اجرای تبصره های 2 و 5ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 132 فقره قلع و قمع و تخریب تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین را داشته ایم که با انجام آن شاهد آزادسازی ده ها هکتار و بازگشت اراضی به شرایط خود بوده ایم.

خبرنگاران:مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی چه چیزهایی هستند؟

هرگونه احداث بنا، برداشت شن و ماسه و خاک، دیوارکشی و هرگونه اقدامی که مانع تولید در اراضی کشاورزی بشود مصداق تغییرکاربری زمین های کشاورزی است، افرادی که اقدام به ساخت بنا و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی می کنند معمولا از شرایط قانونی لازم برای تغییر کاربری برخوردار نیستند.

سودجویان و دلالان زمین معمولا در پی تغییرکاربری های غیرمجاز و غیرقانونی هستند با این وجود ما به نیازهای تولیدکنندگان واقعی که همانا کشاورزان و باغداران هستند واقف هستیم و مجوزهای لازم را برای رفع نیازهای آنها صادر می کنیم.

یگان حفاظت از اراضی کشاورزی استان قزوین در قالب 11 تیم به شکل شبانه روزی برای حفاظت از زمین های زراعی و باغی استان قزوین و جلوگیری از تغییرکاربری آنها تلاش می کند.

سامانه 131 نیز پل ارتباطی مردم با سازمان مدیریت امور اراضی است و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مراتب را برای رسیدگی به این سامانه اطلاع دهند.

البته برای مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی به همکاری مردم، بخشداران و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز به طور جدی نیازمند هستیم.

باید گفت که حفاظت از اراضی کشاورزی برای حفظ امنیت غذایی جامعه ضروری است و اهمیت این مساله از آنجا که زمین های با قابلیت کشاورزی در کشور و اقلیم ما محدود هستند دوچندان می شود.

خبرنگاران: در حال حاضر مجوز احداث اتاقک کارگری و همچنین فنس در چه شرایطی به اراضی کشاورزی اختصاص پیدا می کند؟

مجوز احداث اتاقک های نگهبانی و کارگری و همچنین فنس در اراضی پایین دست شبکه آبکمک قزوین به زمین های کشاورزی با مساحت یک و نیم هکتار به بالا و در اراضی بالا دست شبکه آبکمک قزوین به اراضی با وسعت پنج هزار متر مربع بالاتر داده می شود.

اراضی یاد شده همچنین باید دارای آب پایدار و قانونی باشند و مشمول خرد شدن اراضی کشاورزی که مانع و تهدیدی برای تولیدات کشاورزی است، نشوند.

خبرنگاران: در استان قزوین با پدیده زمین خواری در اراضی کشاورزی روبرو هستیم؟

در استان قزوین با پدیده زمین خواری اراضی کشاورزی آنگونه که در برخی استان های شمالی و یا تهران و البرز وجود دارد نیستیم و بیشتر موارد به تغییرکاربری های غیرمجاز در حد ساخت اتاقک یا فنس کشی غیرمجاز ختم می شود اما به دلیل ارزان بودن زمین نسبت به شهرهای بزرگ مانند تهران و کرج و نزدیکی این 2 شهر به قزوین، خیلی از شهروندان این شهرها با حضور در استان ما اقدام به خرید زمین و تبدیل اراضی به باغ ویلا می کنند که این مساله عامل گران شدن زمین های کشاورزی شده اما این به معنای زمین خواری و یا شکلی از این موضوع به صورت سازمان یافته نیست.

معمولا زمین خواری در مناطق خارج از محدوده کشاورزی و در نقاط خوش آب و هوا و کوهپایه ای اتفاق می افتد.

در قزوین با پدیده شهرک سازی های غیرمجاز و احداث ساختمان های باشکوه و لاکچری مانند اطراف برخی شهرها نیستیم، در واقع نمی توان جایی که یک ساختمان 20 متری یا کانکسی قرار گرفته را به عنوان شهرک باغ ویلایی شناخت، البته ممکن است برخی ساخت و سازهای اجرا شده در این مناطق غیرمجاز باشند که براساس قانون با آنها برخورد می شود.

خبرنگاران: توصیه شما به شهروندانی که اقدام به خرید زمین های کشاورزی با هدف ساخت باغ ویلا در آنها می کنند، چیست؟

ما در قانون چیزی به نام اختصاص زمین کشاورزی برای احداث باغ ویلا نداریم و این موضوع اصلا برای ما تعریف نشده است، بلکه ما براساس نیاز تولیدکنندگان یا همان باغداران اقدام به صدور مجوز فنس کشی و یا احداث اتاقک های نگهبانی می کنیم که متراژ آنها مشخص شده است و ساخت هر بنای دیگر غیرمجاز محسوب می شود.

به مردم توصیه می کنیم قبل از هرگونه خرید اراضی کشاورزی با مراجعه به مدیریت امور اراضی استعلام های لازم را بگیرند، زمین کشاورزی که آب ندارد و با تانکر به آن آبرسانی می شود شاید در سال های اولیه بتواند نیازهای خود را برآورده کند اما در آینده نمی توان از این زمین به تولید رسید و به مردم توصیه می کنیم از خرید زمین هایی که آب پایدار ندارند و مشمول خرد شدن اراضی می شوند خودداری کنند چرا که در این اراضی مجوزی برای فنس کشی یا احداث اتاقک داده نمی شود.

منبع: ایرنا
انتشار: 8 آبان 1399 بروزرسانی: 8 آبان 1399 گردآورنده: sharj10.ir شناسه مطلب: 1198

به "خبرنگاران پیشرفت 75 درصدی اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی قزوین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران پیشرفت 75 درصدی اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی قزوین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید