4 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان چه مأموریت هایی دارند؟، پیشتازی در انجام طرح های برون دانشگاهی

به گزارش شارژ 10، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان از فعالیت چهار مرکز تحقیقاتی در این دانشگاه خبر داد و گفت: در 6 ماه گذشته هفت طرح برون دانشگاهی منعقد کرده و چهار طرح برون دانشگاهی آماده انعقاد داریم.

4 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان چه مأموریت هایی دارند؟، پیشتازی در انجام طرح های برون دانشگاهی

گروه استان های خبرگزاری خبرنگاران، پژوهش به عنوان موتور محرکه مراکز علمی نقش زیادی در تولید دانش در دانشگاه ها دارد و با نامگذاری روز و هفته ای به نام پژوهش سعی شده که به فعالیت پژوهشگران ارج نهاده شده و خبرنگارانن هم بر این بخش از فعالیت علمی در کشور تمرکز کنند.

در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد ورود به نسل چهارم دانشگاه ها پژوهش و فناوری شکل جدی تری به خود گرفته است. در این راستا فرصتی پیش آمد تا با محمد کریم سهرابی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و رئیس شورای پژوهش و فناوری استان درباره فعالیت های پژوهشی این واحد دانشگاهی و استان سمنان به گفتگو بنشینیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانیم.

خبرنگاران: فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان چگونه و به چه شکل است؟

سهرابی: این واحد دانشگاهی فعالیت های پژوهشی خود را بر اساس نظام بندی های سازمان مرکزی و اسناد بالادستی موجود، ذیل چند عنوان اصلی سازماندهی کرده است.

دسته اول این فعالیت ها مربوط به TRLهای اولیه و مسائل بنیادین پژوهشی و تولید و گسترش دانش مبتنی بر پژوهش است که در قالب های مختلفی مانند چاپ کتاب های تخصصی، انتشار مقالات در ژورنال های مهم و معتبر بین المللی و کنفرانس های ملی و بین المللی و تلاش برای راه اندازی مجلات جدید و رونق دادن به فعالیت مجلات موجود، اجرا شده است.

دستاوردهای این دسته از فعالیت ها در واحد و استان سمنان قابل ملاحظه و چشمگیر بوده است. به عنوان مثال از دستاوردهای اخیر این دسته از پژوهش ها می توان به چاپ مقالات استادان این واحد دانشگاهی در سال 2020 در ژورنال هایی که جزو 5 درصد اول دسته تخصصی موضوعی خود و دارای ضریب تاثیر بسیار بالا هستند، اشاره کرد.

علاوه بر این مجلات قابل توجه و مهمی در واحد سمنان در حال انتشار هستند که مأموریت شان انتخاب، داوری و چاپ بروندادهای پژوهشی درخور اعتنای اساتید، نخبگان و دانشجویان، مخصوصا دانشجویان تحصیلات تکمیلی، واحدهای دانشگاهی استان و دانشگاه های مختلف کشور است. چاپ کتاب های تخصصی حاصل از پژوهش های استادان و نخبگان این واحد دانشگاهی، یکی دیگر از نمونه های این دسته از فعالیت های تحقیقاتی است.

دسته های دیگر فعالیت های پژوهشی واحد سمنان در جهت تبدیل نتایج و بروندادهای پژوهشی به محصولات فناورانه و حل مسائل حوزه فناوری و در راستای تحقق اهداف TRLهای میانی و نهایی صورت می پذیرند. تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، ظرفیت طرح های پژوهشی درون و برون دانشگاهی، امکانات مرکز رشد، پارک علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی، ابزارهای قدرتمند این واحد دانشگاهی برای تحقق و تبلور این اهداف هستند.

خبرنگاران: فعالیت شما در سطح آزمایشگاه ها به چه صورت بوده است؟

سهرابی: تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و امکانات کارگاهی قابل توجه واحد سمنان برای خدمات رسانی پژوهشی در سطح دانشجویان و اساتید، شرکت ها و هسته های فناور مستقر در مرکز رشد دکتر حسابی و فراتر از آن، در سطح تسهیل فرآیندهای پژوهشی سایر نهادها و سازمان های آموزشی و صنعتی استان به کارگیری شده اند. استفاده بهینه در راستای پژوهش اثرگذار، هنر مراکز تحقیقاتی در بروز توانمندی های آزمایشگاهی واحد سمنان بوده اند. به کارگیری امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مکانیکی و الکترونیکی در بارورسازی ایده های پژوهشی در مرکز تحقیقات انرژی و استفاده روزآمد و تقویت تجهیزات آزمایشگاهی عمرانی در مرکز تحقیقاتی ژئوتکنیک و بتن واحد سمنان، نمونه هایی از هم افزایی ارکان مختلف پژوهش این واحد دانشگاهی هستند.

خبرنگاران: فعالیت واحد سمنان در زمینه مراکز رشد و شرکت های فناور چگونه بوده است؟

سهرابی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در راستای ایجاد سرای نوآوری ذیل بازار فناوری و به کارگیری شرکت ها و هسته های فناور در قالب مرکز رشد قدم های موثری برداشته است. در راستا ارتقا این دسته از فعالیت ها به سمت ایجاد کُوورکینگ اسپیس ها -فضای کار مشترک- رفته ایم و با شتاب دهنده های متفاوت مذاکره کرده ایم. فضای کار اشتراکی (coworking space)، فضاهایی است که در اختیار واحدها و هسته های فناور و مجموعه ها و تیم های دانش بنیان قرار می گیرد تا بتوانند به تبادل تجربه بپردازند و پژوهش های خود را هم راهبری کنند و به نتایج مطلوب برسانند. بعد دیگری از فعالیت مرکز رشد واحد سمنان در قالب راه اندازی و ساماندهی رویدادهای پژوهشی به شکل استارت آپ ها، میت آپ ها و استارت آپ ویکندها متجلی می شوند.

خبرنگاران: مذاکره با شتاب دهنده ها به چه منظور بود؟

سهرابی: این مذاکرات به منظور جلب مشارکت آنها برای ارتقای سطح پشتیبانی واحد از تیم ها، هسته ها و شرکت های فناور و در راستای بهبود فعالیت های مرتبط با برگزاری رویدادهای پژوهشی اجرا شده است. در واقع، این بعد دیگری از فعالیت های مرکز رشد است.

خبرنگاران: درباره سایر ابعاد پژوهش هایی که انجام می دهید، توضیح دهید.

سهرابی: جنبه دیگری که در فعالیت های پژوهشی واحد سمنان حائز اهمیت است این است که پژوهش ما سعی کرده محصول ساز باشد. تلاش شده با قراردادهای پژوهشی که با نهادها، ارگان ها و شرکت های مختلف منعقد می شود، بخش هایی از کارهای برون سپاری شده آنها را که بُعد پژوهشی دارد و خودشان قادر به انجامش نیستند، در قالب طرح های پژوهشی بر عهده گرفته شود. این بخش از فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان خروجی و نمونه های بسیار پیروزی در استان داشته و به صورت خاص در این واحد دانشگاهی وجود دارد.

خبرنگاران: درباره اختراعات و محصولات دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان توضیح دهید.

سهرابی: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان محصولات دانش بنیان و اختراعات متفاوتی ارائه شده اند. دستگاه تصفیه آب بدون پساب، اسکنر کتاب، دستگاه رطوبت سنج مواد معدنی، تهویه هوشمند شناور و میکروسکوپ سه بُعدی، نمونه هایی از ایده هایی هستند که در قالب طرح های دانش بنیان با مرکز رشد طرف قرارداد بوده اند و کارشان هم به خوبی اجرا شده است.

خبرنگاران: چه تعداد مجله پژوهشی دارید؟

سهرابی: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دو مجله پژوهشی و در سطح واحدهای استان در مجموع هفت مجله پژوهشی توانمند داریم که برخی از مجلات این استان در جشنواره فرهیختگان 98 به عنوان مجله پژوهشی برتر کشور نیز شناخته شدند.

خبرنگاران: در مورد طرح پژوهشی درون و برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان توضیح دهید.

سهرابی: در سال تحصیلی جاری، یعنی در 6 ماه گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان قرارداد هفت طرح برون دانشگاهی منعقد شده و چهار طرح برون دانشگاهی هم آماده انعقاد قرارداد هستند. سایر واحدهای استان هم 14 طرح برون دانشگاهی دیگر علاوه بر این هفت طرح برون دانشگاهی دارند.

خبرنگاران: در مورد ارگان ها و نهادهای طرف قرارداد دانشگاه، توضیح دهید.

سهرابی: شرکت گاز، شرکت توزیع نیروی برق، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان، و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان نمونه هایی از سازمان های طرف قراردادهای پژوهشی واحد سمنان هستند. با سازمان جهاد کشاورزی در حال انعقاد قرارداد هستیم، قرارداد دیگری با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در حال انعقاد است که مرحله نهایی آن در حال طی شدن است. یک قرارداد هم با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان منعقد شده است. می توان گفت با تنوع بسیار زیادی از نهادها، سازمان ها، شرکت ها و ادارات استان روبرو هستیم که به دانشگاه آزاد اسلامی اعتماد کرده و آماده عقد قرارداد پژوهشی هستند. نکته قابل توجه هم گواهی حسن انجام کارهایی است که حاکی از رضایت کارفرمایان است.

خبرنگاران: کارکرد مراکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان چگونه است؟

سهرابی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دارای چهار مرکز تحقیقاتی است که عبارتند از مرکز تحقیقات گردشگری که در طول تجربه کوتاه خود مرکز تحقیقات فعال و تأثیرگذاری نشان داده است. رئیس این مرکز در کارگروه طرح های پژوهشی کمیته گردشگری استان سمنان عضو و به عنوان رئیس این کمیته فعالیت می کند.

مرکز تحقیقات کارآفرینی از دیگر مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است که در راستای ایجاد و طراحی همایش های متفاوت و جذب پروژه ها پیروز بوده و خروجی های خوبی داشته است.

مرکز تحقیقات انرژی این واحد دانشگاهی امسال به عنوان مرکز تحقیقات برتر کل کشور شناخته شد و در جشنواره فرهیختگان در سطح کشور مقام نخست را به خود اختصاص داد. مرکزی فعال محسوب شده و دسته ای از طرح های برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ذیل این مرکز تحقیقات انجام می شود.

مرکز تحقیقات ژئوتکنیک و بتن که مرتبط با حوزه عمران است، یک آزمایشگاه بسیار قدرتمند مستقر را تجهیز کرده و به زودی خبرهای خوشی از این مرکز شنیده خواهد شد، این چهارمین مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است.

انتهای پیام/4117/4062/

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا
انتشار: 12 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sharj10.ir شناسه مطلب: 903

به "4 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان چه مأموریت هایی دارند؟، پیشتازی در انجام طرح های برون دانشگاهی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "4 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان چه مأموریت هایی دارند؟، پیشتازی در انجام طرح های برون دانشگاهی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید