شماره سوم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد

به گزارش شارژ 10، مدیر مسؤول نشریه تأملات مرکز رشد و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ضمن خبر دادن از انتشار شماره سوم نشریه تأملات، به تبیین ارزش ها و اهداف مورد توجه در تهیه و تنظیم این نشریه پرداخت.

شماره سوم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، شماره سوم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

سیدمجتبی امامی، مدیر مسؤول این نشریه با بیان این خبر گفت: شماره سوم این نشریه، مشتمل بر 72 نگاشت تخصصی از اساتید برجسته علوم انسانی کشور و پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در حوزه مسائل گوناگون فرهنگی، سیاسی و مالی است.

وی اضافه نمود: علاوه بر این، در شماره سوم، چهار پرونده ویژه با عناوین رونق فراوری، حکمرانی پلتفرم، مکتب مدرسه و سلامت الکترونیک، تهیه و تنظیم شده است.

امامی، با ترسیم سه­گانه عمق علمی، استقرار و تمرکز بر روی مسئله و نگارش به زبان مخاطب، یکی از مهم ترین مسائل جامعه دانشگاهی کشور را عدم توانایی در جمع این سه­گانه دانست و بعضی از نوشته های نشریه تأملات مرکز رشد را از این جهت، نسبت به مقالات مرسوم در فضای علمی کشور متفاوت ارزیابی کرد.

وی اضافه نمود: بسیاری از اساتید دانشگاه در کشور با وجود داشتن عمق علمی مناسب، به سبب مشغله­ های متعدد و پراکنده، امکان استقرار بر روی یک مسأله یا موضوع علمی را ندارند. نگارش به زبان مخاطب هم، هنوز در جامعه علمی به عنوان یک ارزش مورد توجه واقع نمی گردد.

امامی گفت: کوتاه بودن مطالب در نشریه تأملات در راستای کوشش برای نگارش به زبان مخاطب است. با وجود اهمیت بسیار چنین مقالاتی، به جهت نبود تمرکز بر روی مسئله در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور و ارزش تلقی نشدن نگارش به زبان مخاطب، صندلی نشریه هایی همچون نشریه تأملات به اندازی واقعی خود در بین جامعه علمی شناخته نمی گردد.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در آنالیز نسبت نشریه تأملات رشد با سایر نشریات گفت: از سویی دیگر، ما با نشریات دیگری هم مانند نشریه تأملات روبرو هستیم که من نام آن ها را نشریات اندیشه ای می گذارم. مسئله اهالی فن و حرفه­ای های این نشریات، خود حوزه نشر است و نه مسئله ای که به صورت پرونده بر روی آن کار می نمایند؛ به همین دلیل مطالب این نشریات، معمولاً از عمق علمی لازم برخوردار نیستند. حتی من در نگارش مطالب این نشریات به زبان مخاطب نیز شک دارم، چراکه نویسندگان آن ها به شیوه گزارش نویسی مطلب می­نویسند؛ در نتیجه با نشریاتی روبرو می­شویم که از یک سو، درصد اندکی از مولفه های عمق نظری و سخن گفتن به زبان مخاطب را دارا هستند و از سوی دیگر هیچ گونه استقراری بر روی یک مسئله ندارند. با توجه به اینکه بعضی از مقالات نشریه تأملات هر سه ویژگی را با هم دارند و نگاه دست اندرکاران تدوین این نشریه هم، پیوستن سایر مقالات منتشره به جمع این سه­ گانه است، نشریه تأملات از ارزش قابل توجهی در فضای فکری امروز جامعه ما برخوردار است.

مدیرمسؤول نشریه تأملات مرکز رشد در ادامه گفت: مثلاً یکی از مقالات منتشر شده در نشریه تأملات، مطلبی با عنوان گذر از وابستگی است. چنین نوشتاری، علاوه بر سه­گانه­ عمق علمی، تمرکز و سخن گفتن به زبان مخاطب، دارای خصوصیت دیگری نیز هست و آن هم منظر منظومه ای موجود در آن است. اگر بخواهیم نامی بر مطالب این چنینی بگذاریم باید به آن ها یادداشت سیاستی بگوییم. البته در استفاده از عنوان یادداشت سیاستی باید احتیاط کرد، زیرا در فضای رسانه ­ای فعلی کشور، بسیاری از مطالب با محتوای روزنامه­ای به جای یادداشت سیاستی معرفی می­شوند.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع) اضافه نمود: البته بازاریابی یادداشت سیاستی، متفاوت از بازاریابی برای یک نشریه است. در باب یادداشت سیاستی باید بازاریابی، تک به تک و به طور مستقل صورت پذیرد؛ چراکه یادداشت­های سیاستی قابلیت تبدیل به یک پروژه علمی را دارند. بازاریابی مستقل را می­توان در باب پرونده های جداگانه و تخصصی نشریه تأملات نیز صورت داده و با چاپ مجزای آن ها می­توان بازاریابی دقیق­تری برای آن ها انجام داد.

وی در پاسخ به این پرسش که برخورداری از عمق علمی، مقوله ای زمان بر است، اضافه نمود: این فرآیند تکاملی در یک بستر زمانی صورت می گیرد. مهم این است که نویسندگان تأملات رشد در حال حرکت در راستا تعمیق علمی خود هستند و این راستا در توسعه و بلوغ این سبک نوشتاری، در حال توسعه است.

سید مجتبی امامی، مخاطب نشریه تأملات را علاوه بر اعضای جامعه علمی، نظام تصمیم سازی و سیاست گذاری کشور دانست و گفت: نوشتن پیرامون مسائل روز کشور از منظر حوزه های تخصصی به زبان نسبتاً عمومی، منجر به توسعه بهتر مسئله، قانع کردن افکار عمومی و توجه بیشتر نظام سیاست گذاری کشور خواهد شد.

وی اضافه نمود: نشریه تأملات، یک حرف بزرگ و یک ادعای کوچک دارد: تأمل و نوشتن از مسائل جاری نظام اسلامی در قالبی غیر از سبک و سیاق نوشته های مرسوم علمی- دانشگاهی. البته تأملات در این راستا، ادعای پرداخت تامّ و کامل ندارد و آن را در یک راستا رو به تکامل و قابل بهبود تلقی می نماید. بدین جهت، نشریه تأملات یک آری بزرگ به پرداخت مأموریتی به مسائل اطراف جامعه ماست و یک نه اساسی به سبک و سیاق لزوماً نخبه گرایانه ای که با زبان و اصطلاحات پیچیده، ارتباطی با افکار عمومی برقرار نمی نماید.

معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه گفت: این نشریه کوشش دارد تا از منظر تخصصی، به زبان رسانه نزدیک گردد و در فضای ژورنالیسم علمی، مسئله را طرح، صورت بندی و واکاوی کند. بدین جهت، بیش از آنکه مسئله اش، چه باشد، چگونگی است؛ بدین معنا که کوشش دارد تا فراتر از اهمیت موضوع نوشتن، شیوه و سلوک نوشتن را نیز مورد توجه قرار دهد و حرفِ خوب را، خوب بزند. دکتر امامی اضافه نمود: به نظر می رسد این نوع پرداخت به مسائل، ضمن ایجاد زمینه ای برای طرح گفتمانی حوزه های مأموریتی افراد، بستر لازم برای تبادل و ارتباطات علمی و شناخته شدن در فضای افکار عمومی را فراهم می آورد.

مدیر مسؤول نشریه تأملات اضافه نمود: نشریه تأملات، سودای نوشتن دغدغه مند در ساحت اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه امروزمان را دارد، نوشتنی که از یک زیست بر می خیزد، می خواهد برون داد فعالیت علمی و مأموریتی علاقه مندان به گفتمان انقلاب اسلامی را، به شیوه ای نزدیک به نقطه اثر مطرح کند.

امامی بهره گیری از قلم بیش از 11 استاد برجسته علوم انسانی، افزایش سطح کیفی مطالب و وجود چهار پرونده تخصصی را از مزایای این شماره نشریه دانست. وی در معرفی پرونده های ویژه شماره اخیر نشریه گفت: چهار پرونده تخصصی در این شماره آماده شده است. پرونده رونق فراوری به عنوان شعار محوری سال 1398 کوشش نموده است تا از منظر متفاوتی به مقوله فراوری در شرایط کنونی جامعه ایران نگاه کند. پرونده حکمرانی پلتفرم حاصل کوشش هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد است که به حوزه اقتصاد و تنظیم گری در فضای نوین پلتفرم می پردازد. پرونده مکتب مدرسه با یک نگرش تاریخی به آنالیز نهاد مدرسه در ایران پرداخته و کوشش دارد نوعی آشنایی زدایی از این نهاد در ایران معاصر داشته باشد. این پرونده به همت هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد تنظیم شده است. در نهایت هسته سلامت مرکز رشد، با پرونده سلامت الکترونیک، پیدا و پنهان این طرح در نظام سلامت ایران را زیر ذره بین قرار داده است.

علاقه مندان به تهیه شماره سوم نشریه تأملات می توانند به فروشگاه رُشدا (فروشگاه تخصصی فروش محصولات مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به نشانی https://yon.ir/CsTXg مراجعه نمایند، این نشریه به صورت رنگی و در 386 صفحه منتشر شده است.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 10 شهریور 1398 بروزرسانی: 22 مهر 1399 گردآورنده: sharj10.ir شناسه مطلب: 250

به "شماره سوم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شماره سوم نشریه تأملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید