تعبیر خواب گزیده شدن - گزیدن مار در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش شارژ 10، با تعبیر خواب گزیده شدن، تعبیر خواب گزیدن مار، تعبیر خواب گزیدن زنبور، تعبیر خواب گزیدن مگس و پشه و تعبیر خواب گزیدن شپش همراه ما باشید.

تعبیر خواب گزیده شدن - گزیدن مار در خواب چه مفهومی دارد؟

سرویس سرگرمی - به طور کلی تعابیری که برای گزیده شدن یا نیش خوردن آورده شده است تمامی به آسیب رسیدن از طرف دشمن تعبیر شده اند. حال دیدن جانورانی که در خواب بیننده خواب را گزیده است در تعبیر خواب تعیین کننده است. در ادامه به تعبیر خواب گزیده شدن توسط جانوران مختلف خواهیم پرداخت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب گزیده شدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است:

  1. آسیب وزیان.
  2. دشمنی.
  3. مرافعه و خصومت.
  4. نقصان وکاهش در مال و مقام.

تعبیر خواب گزیدن مار

برای آگاهی کامل از فضای رویای مار می توانید تعبیر خواب مار مراجعه نمایید.

لوک اویتنهاو: نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

یوسف پیامبر: دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.
  • اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می زنید.

تعبیر خواب گزیدن حشرات

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.
  • اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.

گزیدن مگس

ابراهیم کرمانی: اگر دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند.

گزیدن پشه

ابن سیرین: اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می مکد.

گزیدن زنبور

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.

گزیدن شپش

جابر مغربی:اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: setare.com
انتشار: 10 آذر 1399 بروزرسانی: 10 آذر 1399 گردآورنده: sharj10.ir شناسه مطلب: 1267

به "تعبیر خواب گزیده شدن - گزیدن مار در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب گزیده شدن - گزیدن مار در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید